תחומי התמחות

מכשירים
רפואיים

פיתוח מכשירים רפואיים

מארזים אלקטרוניים

תכנן ובנה לפי מפרטי הלקוחות

פיתוח מוצר

פיתוח מוצרים שונים בתעשייה

כלי
ייצור

ייצור כלים

ציוד
בדיקה

ייצור ציוד בדיקה

תיעוד

תיעוד לתעשיות שונות